921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima