158. Ako ti nešto dušu tišti, napusti to.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima