240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima