308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga ko će im vjeru obnavljati.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima