145. Kada htjedneš da otkriješ nečije sramote sjeti se svojih mana i nedostataka!

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina