63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina