992. Ko želi da mu molitva bude primljena u nevolji, neka se u blagostanju moli Allahu.

Bajrić (Latifa) Asim