70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

ORMAN ( ROĐ. BALTA ) HALIDA