310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

Behrić (hadži Osmana) hadži Vahid