Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

BUREKOVIĆ ( MUHAREMA ) RASIM