248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

BUREKOVIĆ ( MUHAREMA ) RASIM