69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.

Bureković (rođ. Dedović) hadži Zejna