314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Bureković (rođ. Dedović) hadži Zejna