240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Crnalić (rođ. Botonjić) Šehra