314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Crnalić (rođ. Botonjić) Šehra