22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

PROZO ( ROĐ. SALDUMOVIĆ ) DELVETA