Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

Džafić (rođ. Šijak) Mulija