248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

HUZBAŠIĆ ( MUSTAFE ) DŽEVAD