695. Čitati Kur'an s razmišljanjem bolje je nego čitati ga formalno (bez razmišljanja o porukama).

HUSKIĆ ( EJUBA - DŽEME ) FIKRET