605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

HUSKIĆ ( EJUBA - DŽEME ) FIKRET