921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

HODŽIĆ ( MEHO ) FADIL