248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

MEHTIĆ ( ROĐ. MEŠANOVIĆ ) FATIMA