310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

MEHTIĆ ( ROĐ. MEŠANOVIĆ ) FATIMA