297. Zaista će uzvišeni Allah, zbog jednog dobrog muslimana, sačuvati od nesreće stotinu domova (porodica) njegovih komšija.

MEHTIĆ ( ROĐ. MEŠANOVIĆ ) FATIMA