947. Ko je žurio, pogriješio je.

ZUKA ( REDŽO ) FEHIM