310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

BAJRIĆ ( ROĐ. ZAJIMOVIĆ ) FIKRETA