308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga ko će im vjeru obnavljati.

BAJRIĆ ( ROĐ. ZAJIMOVIĆ ) FIKRETA