310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

Gogalija (Salke) Suvad-Sejo