63. Poslije vjerovanja u Allaha najvrednije djelo je ispoljavati ljubav prema ljudima.

Hadžiosmanović (dr. Huseina) Feđa