314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Hadžiosmanović (dr. Huseina) Feđa