872. Ono, što ti dušu tišti, ostavi.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA