Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu biće onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA