240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA