13. Allahu je najdraže ono djelo na kome se ustraje, makar bilo i maleno.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA