22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Halilović (rođ. Pobrić) Kadrija