314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Halilović (rođ. Pobrić) Kadrija