69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.

DRINIĆ ( ROĐ. PAŠIĆ ) HASNIJA