Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

DRINIĆ ( ROĐ. PAŠIĆ ) HASNIJA