240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

OMANOVIĆ ( IBRAHIMA ) HADŽI TAJIB