248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

OMANOVIĆ ( IBRAHIMA ) HADŽI TAJIB