921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

OMANOVIĆ ( IBRAHIMA ) HADŽI TAJIB