1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

KURTA ( ROĐ. MEŠA ) ISMIJA