240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Jasmina (Mehmeda) Kojčin