248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Karalija (Ibrahim) Salko