13. Allahu je najdraže ono djelo na kome se ustraje, makar bilo i maleno.

Klisura (rođ. Brkić) Hajrija