297. Zaista će uzvišeni Allah, zbog jednog dobrog muslimana, sačuvati od nesreće stotinu domova (porodica) njegovih komšija.

OMERČEVIĆ ( NURIJA ) MUJO