240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Mujin (Omera) Nijazija