314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Polutan (Mustafe) Munib - Mujo