248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Mukača (Alija) Ibrahim