404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

Mukača Fehima