144. Kada nešto hoćeš da uradiš dobro razmisli i ne žuri dok ti Allah ne pokaže izlaz iz teškoća.

Fejzić (Vehbija) Našid - Hanić