Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

Fejzić (Vehbija) Našid - Hanić