310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

MERDŽANIĆ ( MUSTAFA ) NASIR