314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

MERDŽANIĆ ( MUSTAFA ) NASIR