14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

MAŠIN SALIHA NIJAZ - NINO