248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

MAŠIN SALIHA NIJAZ - NINO