947. Ko je žurio, pogriješio je.

MAŠIN SALIHA NIJAZ - NINO