22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

MAŠIN SALIHA NIJAZ - NINO