240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Pašić (Salke) hadži Adem