14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

BUREKOVIĆ ( MUHAREM ) RABIJA