309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

BUREKOVIĆ ( MUHAREM ) RABIJA