695. Čitati Kur'an s razmišljanjem bolje je nego čitati ga formalno (bez razmišljanja o porukama).

BUREKOVIĆ ( MUSTAFA ) RAMIZ