872. Ono, što ti dušu tišti, ostavi.

MERDŽANIĆ ( HAMIDA ) RASIM