14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

Salčinović (rođ. Bajraktarević) Munira