605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Sarvan (rođ.Hrvo) Emina