132. Ako mi prođe jedan dan u kojem nisam proširio svoje znanje koje me približava uzvišenom Allahu, tada mi taj dan nije blagoslovljen.

Sarvan (rođ.Hrvo) Emina