404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

Sarvan (rođ.Hrvo) Emina