1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

Sarvan (rođ.Hrvo) Emina