1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

POLUTAN ( ROĐ. RIZVIĆ ) ŠEVKA ( ŠEVALA )