491. Zahvaljivanje Allahu (Ocu Nebeskom) na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.

Softić (rođ. Hodžić) Fatima