240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

HASANAGIĆ ( AHMED ) TAIB