947. Ko je žurio, pogriješio je.

POLUTAN ( MUMINA ) HADŽI SALEM