404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

POLUTAN ( MUMINA ) HADŽI SALEM