921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

TURKO ( MEHE ) IZET