308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga ko će im vjeru obnavljati.

TURKO ( ROĐ. KARIĆ ) VAHIDA