605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)