22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)