692. Prednost noćne molitve nad dnevnom je kao prednost tajne milostinje nad onom koja se javno daje.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)