921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)