70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)