404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

AHMETAK ( RASIMA ) HADŽI VEJSIL