308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga ko će im vjeru obnavljati.

AHMETAK ( RASIMA ) HADŽI VEJSIL