921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

HALILOVIĆ ( RAMIZ ) ZIJAD