310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

Zulum (Omera) Fadil